Karmelici z Czernej – niezwykły klasztor i jego turystyczne walory

Karmelici z Czernej – niezwykły klasztor i jego turystyczne walory

Wznoszony jako klasztor pustelniczy, szybko stał się ważnym celem dla pątników oraz tych turystów, którzy w trakcie jurajskiej wycieczki chcą podziwiać miejsca niezwykłe. Klasztor w Czernej to nie lada atrakcja i cenny zabytek, a piękna okolica sprawia, że pobyt na terenie tutejszego sanktuarium będzie dla każdego z nas wspaniałą przygodą. Co warto wiedzieć na temat tego miejsca?

Klasztor karmelitów bosych w Czernej powstał w pierwszej połowie XVII wieku z woli Agnieszki z Tęczyńskich Firlejowej. Była ona siostrą Jana Magnusa Tęczyńskiego – ostatniego przedstawiciela rodu, który od czasów średniowiecza władał zamkiem Tenczyn w Rudnie oraz przylegającymi doń wioskami. Agnieszka, wdowa po wojewodzie krakowskim Mikołaju Firleju, znana była i z majątku, i z wielkiej religijności. Początkowo związana z jezuitami, z czasem stała się wielką dobrodziejką karmelitów bosych. W 1629 roku ufundowała dla nich klasztor, który powstał w pobliżu Krzeszowic. Prace postępowały sprawnie. W 1644 roku konsekrowano klasztorny kościół św. Eliasza, który dziś zachwyca swym wspaniałym wnętrzem.
Do 1805 roku klasztor w Czernej był zakonem pustelniczym. W XIX wieku zaczął się przemieniać w ważny ośrodek życia religijnego. Współczesna Czerna to kultu Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Rafała Kalinowskiego. To również miejsce, które zachwyca swą formą, architekturą oraz piękną okolicą. Co warto zobaczyć w tym miejscu? Na jakie atrakcje koniecznie trzeba zwrócić uwagę podczas wycieczki po tej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej?
Zabudowania klasztorne mają kształt czworoboku, którego centralną część zajmuje wczesnobarokowy kościół św. Eliasza. W jego wnętrzu uwagę przyciągają posadzki, portale oraz ołtarze, które zostały wykonane z czarnego marmuru Dębnickiego. W ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający św. Eliasza – ciekawe dzieło sztuki z połowy XVII wieku. W ołtarzu bocznym umieszczony został z kolei otoczony czcią obraz Matki Boskiej Szkaplerznej z XVII wieku. Warto też zwrócić uwagę na kaplice św. Rafała Kalinowskiego oraz na grotę z pomnikiem biblijnego proroka Eliasza, która znajduje się tuż przy wejściu do kościoła. Przy klasztorze znajduje się też cmentarz, na którym wyróżnia się nagrobek Aleksandra Błędowskiego (1788-1831), generała Wojsk Polskich powstania listopadowego.

Atrakcje czekają tu również na miłośników przyrody. Sam klasztor jest ostoją podkowca małego, który w klasztornej piwnicy ma swą kolonię rozrodczą. Dodatkowo z klasztornej ostoi korzysta nocek duży i nocek orzęsiony. Inna przyrodnicza atrakcja w tym miejscu to dolina Eliaszówki – rezerwat przyrody, na terenie którego chroniony jest przede wszystkim jurajski krajobraz. Rezerwat ten znany jest też z pięknego starodrzewu oraz licznych źródełek, przy których tak chętnie zatrzymują się wędrujący po Jurze turyści.

Dodaj komentarz