Raciborskie zabytki: kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Automatycznie zapisany szkic

Kościół p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwany też kościołem farnym, jest jednym z najwspanialszych zabytków sztuki sakralnej, jakimi może się pochwalić Górny Śląsk. Na czym polega wyjątkowość tego obiektu? Dlaczego turyści odwiedzający Racibórz tak chętnie uwzględniają w programie swej wycieczki wizytę w tej świątyni?

Kościół p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to jedna z najstarszych świątyń na terenie Górnego Śląska. Miejscowa tradycja wiąże fundację tego kościoła z okresem panowania księcia Mieszka, syna Władysława II Wygnańca. Pierwsza świątynia miała zostać zniszczona w XIII wieku, a w jej miejscu w 1300 roku powstaje nowa świątynia. To właśnie z początków XIV wieku pochodzi obecna nawa główna oraz prezbiterium. Dalsze dzieje kościoła oraz jego rosnące znaczenie wiążą się z pewnym ważnym wydarzeniem. Otóż w 1416 roku kapituła kolegiacka zostaje przeniesiona z zamku do kościoła WNMP, dzięki czemu świątynia ta zyskuje na znaczeniu. Kolejnym ważnym wydarzeniem w dziejach tej świątyni jest rok 1819, kiedy to kościół został powiększony o dwukondygnacyjną kaplicę różańcową, mogącą pomieścić nawet 1000 wiernych. Niestety, kaplica ta została rozebrana po II wojnie światowej, kiedy to rozpoczęto prace remontowe przy zniszczonym przez Rosjan kościele. Jak dziś prezentuje się ten obiekt?
Jest to świątynia orientowana, która do dziś może się pochwalić historycznym charakterem. Warto tu zwrócić uwagę na mury kościele, a przede wszystkim na układ cegieł: wedyjski i polski. We wnętrzu kościoła warto z kolei zwrócić uwagę na gwiaździste sklepienia. Co jeszcze warto zobaczyć w tej świątyni? Wejście do dawnego kapitularza, którego główną ozdoba jest ostrołukowy portal, Kaplicę Polską z XV wieku oraz na wiele ciekawych dzieł sztuki sakralnej. Uwagę zwiedzających przyciąga barokowy ołtarz główny z połowy XVII wieku, będący dziełem Salomona Steinhoffa. W ołtarzu tym można zobaczyć rzeźby świętych: Jana Chrzciciela, Jadwigi, Jana Ewangelisty, Elżbiety, Wacława, Sebastiana, Rocha oraz Floriana. Najciekawsza figurka została umieszczona w zwieńczeniu ołtarza. Przedstawia ona św. Marcelego – patrona miasta, który miał uratować miasto przed najazdem Scytów w 1290 roku. W ołtarzu tym umieszczono również dwa ciekawe obrazy. Jeden przedstawia koronację Najświętszej Maryi Panny, drugi – Wniebowzięcie NMP. W Kaplicy Polskiej można z kolei zobaczyć ołtarz świątobliwej Ofki Piastówny oraz tablicę, która przypomina o miejscu jej pochówku.

Górny Śląsk może się pochwalić wieloma pięknymi świątyniami, lecz te, którymi może się pochwalić Racibórz, zasługują na szczególne wyróżnienie. Warto o tym pamiętać i w czasie wycieczki po tym mieście zajrzeć do wnętrza tak interesującego obiektu, jakim jest kościół farny WNMP.

Dodaj komentarz