Turystyka wciąż się rozwija

Turystyka wciąż się rozwija

Turystyka staje się coraz powszechniejsza i przewiduje się jej jeszcze bardziej dynamiczny wzrost w przyszłości. Krótsze godziny pracy, szybsze i tańsze środki transportu, zaawansowane technologie oraz ogólnie poprawiający się dobrobyt sprawiają, że rekreacja i turystyka są najszybciej na świecie rozwijającymi się branżami. Nie można się nie zgodzić, że turystyka jest jednym z istotnych czynników wpływających na globalną ekonomię. Na rosnącą rolę turystyki jako źródło zysku i zatrudnienia coraz częściej zwracają uwagę rządy, władze regionalne, lokalne i wiele innych grup, w których interesie leży wzrost gospodarczy.

Szanse jakie leżą w rozwoju turystyki i zakres płynących z niej korzyści dla sytuacji społeczno-ekonomicznej w przyszłości, zależą w ogromnej mierze od decyzji, jakie podejmiemy dziś. Możemy postarać się zaplanować rozwój turystyki całościowo i długoterminowo lub zdać się na przypadek i liczyć na łut szczęścia. Nasze środowisko ma ograniczone zasoby, a część z nich została już bardzo negatywnie dotknięta. Aby ochronić i zachować dostępne zasoby oraz móc czerpać korzyści z turystyki, zajść musi zmiana w sposobie zarządzania nią. Powszechne zrozumienie zasad zrównoważonej turystyki pozwoli na stworzenie ram jej rozwoju i wzmocnienia jej pozytywnego wpływu na środowisko naturalne i społeczne.

Bardzo często zadawane jest pytanie – czy zrównoważona i odpowiedzialna turystyka się opłaca? Czy turystyka może przynosić zysk firmom prywatnym, spełniać oczekiwania turystów i jednocześnie odpowiadać na potrzeby ekologiczne, społeczne i kulturowe? W skrócie można odpowiedzieć, że tak. Jednak nie ma jednego prostego rozwiązania. Każdy projekt turystyczny wymaga świadomego planowania, zarządzania i dbania o to, aby żaden z obszarów (ekologiczny, kulturowy, ekonomiczny ani społeczny) nie został pominięty.

Kolejna kwestia poddawana w wątpliwość to czy zrównoważona turystyka może wspomagać rozwój ekonomiczny, czy może wręcz przeciwnie, będzie go utrudniać i spowalniać. Zdecydowanie trzeba myśleć o zrównoważonej turystyce jako pro-rozwojowej, a nie anty-rozwojowej. Zrównoważona turystyka jak najbardziej ma zdolność do podwyższania jakości, trwałości i wartości produktów turystycznych, a także zwiększania satysfakcji turystów. Zadowoleni turyści to bardzo często powracający turyści, co w długim okresie ma również pozytywny wpływ na sytuację ekonomiczną danego regionu/społeczności.

Pytanie powinno byś postawione raczej z drugiej strony – czy grupy, w których interesie leży ogólno pojęty wzrost ekonomiczny, tj. rządy, przedstawiciele sektora prywatnego, społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, a także sami turyści, są gotowe na wdrożenie programów i planów turystycznych, które będą wrażliwe ekologicznie, społecznie, kulturowo oraz ekonomicznie?

Dodaj komentarz